Aprobační obsazení

 

Mgr. Bártová Jarmila - učitelka 1. stupně, Vv

 

Mgr. Jasanská Jaroslava - učitelka 1. stupně, Z, Pč

 

Mgr. Katzerová Eva - učitelka 1. stupně

 

Mgr. Kotlářová Vladislava - učitelka 1. stupně      

 

Mgr. Lejsková Libuše - učitelka 1. stupně

 

Mgr. Machová Alena - učitelka 1. stupně

 

Mgr. Pavlová Jitka - učitelka 1. stupně, Rv

 

Mgr. Petrová Alena - učitelka 1. stupně

 

Mgr. Podolská Adéla - učitelka 1. stupně, Tv

 

Mgr. Rykalová Jitka - učitelka 1. stupně, předmět speciálně pedagogické péče

 

Mgr. Vídeňská Věra - učitelka 1. stupně, Tv

 

Kalábová Romana - vychovatelka ŠD, Tv (I. st.)

 

Klecová Šárka - vychovatelka ŠD

 

Pavlová Radoslava - vychovatelka ŠD, Pč (I. st.)

 

Tomková Ivana - vychovatelka ŠD

 

Mgr. Černoch Martin - Fy, In, Tv, Pč   

 

Mgr. Hanzlíková Eva - Aj, Rv            

 

Mgr. Hloušková Jana - Aj, Rj, Rv             

 

Mgr. Chárová Jitka - Ch, Př, In            

 

Mgr. Joachimsthalerová Alena - Čj, D, Ov, Rv

 

Mgr. Krsková Vlastimila - Aj, Nj, Rj, D, Hv         

 

Mgr. Říčař Miloš - M, Fy

 

Mgr. Schejbalová Ilona - M, Z, Rv, CvM

           

Mgr. Svačinková Alena - Čj, SmČj, CvČj, Tv, SvS, Vv, Pč, Rv

 

Mgr. Šibíková Vlasta - Čj, Hv, Ov, Pč

 

Mgr. Teplá Jana - Př, D, Vv, Pč         

      

Jana Vrkoslavová - Tv, SpS

 

Mgr. Vrkoslav Martin - M, SmM   

 

 
 

BAKALÁŘI

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

UČITELSKÝ SBOR

OBSAZENÍ PŘEDMĚTŮ

KONTAKTY

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
Komenského 95, 517 54 Vamberk
 
Ředitel školy: Mgr. Martin Vrkoslav
E-mail: skola@zsvamberk.cz
Telefon: + 420 494 541 324, +420 739 336 316
 
Další kontakty:
zastupce@zsvamberk.cz
poradce@zsvamberk.cz
ucetni@zsvamberk.cz
 
IČO: 70156611
 
Družina: +420 737 152 583
 
tel. číslo: 731 116 248 a 730 851 353
Realizace objednávek obědů je na adrese strava.cz, číslo jídelny: 11139
Pro přihlášení zadejte do kolonky Uživatel své jméno a příjmení bez diakritiky, Heslo své jméno a příjmení bez diakritiky.

 

Klub rodičů a přátel školy při Základní škole ve Vamberku:
krps-vamberk.cz
krps.vamberk@seznam.cz
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2019-20

 

 

DALŠÍ INFORMACE

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou je zveřejněn na webových stránkách zřizovatele www. vamberk.cz     v sekci Město a samospráva - Rozpočet města.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Michal Kalous, informatik@vamberk.cz, tel.  494 548 139.

 

 

Naše škola realizuje projekt z Operačního programu: Vzdělání pro konkurenceschopnost,
který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

PLATBY

číslo účtu: 30015-1244210359/0800

variabilní symbol: celé rodné číslo bez lomítka

specifický symbol:

  • třídní fond - 111
  • družina - 999
  • kroužky DDM - 555

Pokud do zprávy pro příjemce napíšete jméno a příjmení vašeho dítěte a třídu, kterou navštěvuje, velmi nám usnadníte práci při dohledání nepřipsané platby.

Děkujeme,

vedení školy