Aprobační obsazení

Mgr. Bártová Jarmila - učitelka 1. stupně

 

Mgr. Jasanská Jaroslava - učitelka 1. stupně, Pč

 

Bc. Havranová Martina - vychovatelka ŠD, Tv

 

Mgr. Kotlářová Vladislava - učitelka 1. stupně      

 

Mgr. Lejsková Libuše - učitelka 1. stupně

 

Mgr. Machová Alena - učitelka 1. stupně

 

DiS. Maříková Štěpánka - DDM

 

DiS. Matiásková Veronika - DDM

 

Mgr. Pavlová Jitka - učitelka 1. stupně, Rv

 

Pavlová Radoslava - vychovatelka ŠD

 

Mgr. Petrová Alena - učitelka 1. stupně

 

Mgr. Podolská Adéla - učitelka 1. stupně, Tv, Rv

 

Mgr. Rykalová Jitka - učitelka 1. stupně, předmět speciálně pedagogické péče

 

Mgr. Katzerová Eva - učitelka 1. stupně

 

Stárková Vlasta - pedagogická intervence

 

Tomková Ivana - vychovatelka ŠD

 

Mgr. Vídeňská Věra - učitelka 1. stupně

 

Mgr. Černoch Martin - Fy, In, Tv   

 

Mgr. Hanzlíková Eva - Aj, Ov            

 

Mgr. Hloušková Jana - Aj, Rj, Rv             

 

Mgr. Chárová Jitka - Ch, Př, Pč             

 

Mgr. Krsková Vlastimila - Aj, Nj, D, Hv         

 

Mgr. Přibylová Jaroslava - Vv, Pč

 

Mgr. Říčař Miloš - M, Fy, Pč, Rv, Z, CvM

 

Mgr. Schejbalová Ilona - M, Z, Rv

           

Mgr. Svačinková Alena - Čj, SmČj, CvČj, Tv, Ov, D

 

Mgr. Šibíková Vlasta - Čj, Hv, Ov

 

Mgr. Teplá Jana - Př, D, Vv, Ov        

      

Jana Vrkoslavová - sportovní seminář, vaření, Tv

 

Mgr. Vrkoslav Martin - M, SmM   

 

 
 

BAKALÁŘI

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
zabezpečené připojení

UČITELSKÝ SBOR

OBSAZENÍ PŘEDMĚTŮ

KONTAKTY

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
Komenského 95, 517 54 Vamberk
 
Ředitel školy: Mgr. Martin Vrkoslav
E-mail: skola@zsvamberk.cz
Telefon: + 420 494 541 324, +420 739 336 316
 
Další kontakty:
zastupce@zsvamberk.cz
poradce@zsvamberk.cz
ucetni@zsvamberk.cz
 
IČO: 70156611
 
Družina: +420 737 152 583

Jídelna: zsvamberk.portal.sodexo.cz Tel.: +420 491 001 344


Klub rodičů a přátel školy při Základní škole ve Vamberku:
krps-vamberk.cz
krps.vamberk@seznam.cz

AKTUÁLNĚ

3. 9. 2018

Vítejte ve školním roce 2018/2019.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou je zveřejněn na webových stránkách zřizovatele www. vamberk.cz     v sekci Město a samospráva - Rozpočet města.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Michal Kalous, informatik@vamberk.cz, tel.  494 548 139.

 

 

 

Naše škola realizuje projekt z Operačního programu: Vzdělání pro konkurenceschopnost,
který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.