Aprobační obsazení

Mgr. Bártová Jarmila - učitelka 1. stupně

 

Mgr. Jasanská Jaroslava - učitelka 1. stupně

 

Havranová Martina - vychovatelka ŠD

 

Mgr. Kotlářová Vladislava - učitelka 1. stupně      

 

Mgr. Lejsková Libuše - učitelka 1. stupně

 

Mgr. Machová Alena - učitelka 1. stupně

 

DiS. Maříková Štěpánka - DDM

 

DiS. Matiásková Veronika - DDM

 

Mgr. Pavlová Jitka - učitelka 1. stupně

 

Pavlová Radoslava - vychovatelka ŠD

 

Mgr. Podolská Adéla - učitelka 1. stupně

 

Mgr. Rykalová Jitka - učitelka 1. stupně

 

Mgr. Katzerová Eva - učitelka 1. stupně

 

Stárková Vlasta - vychovatelka ŠD

 

Tomková Ivana - vychovatelka ŠD

 

Mgr. Vídeňská Věra - učitelka 1. stupně

 

Mgr. Černoch Martin F, Ov, In, Tv   

 

Mgr. Hanzlíková Eva Aj, Rv              

 

Mgr. Hloušková Jana Aj, Rj, Ov              

 

Mgr. Chárová Jitka Ch, Př, Pč             

 

Mgr. Krsková Vlastimila Aj, Nj, D, Hv         

 

Mgr. Přibylová Jaroslava Vv, Pč, Rv

 

Mgr. Říčař Miloš M, F, Pč

 

Mgr. Schejbalová Ilona M, Z, Rv, CvM

           

Mgr. Strážnický Václav Čj, In, SmČj          

 

Mgr. Šibíková Vlasta Čj, Hv, Svs, CvČj  

 

Mgr. Teplá Jana Př, D, EP, Vv         

      

Jana Vrkoslavová - sportovní seminář, vaření

 

Mgr. Vrkoslav Martin M, SmM   

 

 
 

BAKALÁŘI

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
zabezpečené připojení

UČITELSKÝ SBOR

OBSAZENÍ PŘEDMĚTŮ

KONTAKTY

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
Komenského 95, 517 54 Vamberk
 
Ředitel školy: Mgr. Martin Vrkoslav
E-mail: skola@zsvamberk.cz
Telefon: + 420 494 541 324, +420 739 336 316
 
Další kontakty:
zastupce@zsvamberk.cz
poradce@zsvamberk.cz
ucetni@zsvamberk.cz
 
IČO: 70156611
 
Družina: +420 737 152 583

Jídelna: zsvamberk.portal.sodexo.cz Tel.: +420 491 001 344


Klub rodičů a přátel školy při Základní škole ve Vamberku:
krps-vamberk.cz
krps.vamberk@seznam.cz

AKTUÁLNĚ

3. 9. 2018

Vítejte ve školním roce 2018/2019.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou je zveřejněn na webových stránkách zřizovatele www. vamberk.cz     v sekci Město a samospráva - Rozpočet města.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Michal Kalous, informatik@vamberk.cz, tel.  494 548 139.

 

 

 

Naše škola realizuje projekt z Operačního programu: Vzdělání pro konkurenceschopnost,
který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.