Právni minimum

    I tak je možné nazvat téma besedy s tiskovou mluvčí p. Kacálkovou Policie České republiky.

   Byla určena pro žáky a žákyně 9. třídy. Získali informace ohledně práv a povinností , které by měli vědět občané starší 15. let. Neboť – neznalost zákona neomlouvá.

   Beseda se uskutečnila  15.června 2017 v budově naší základní školy.                         

Krs, Hl