Přírodovědné soutěže

Sběrem rostlin a přípravou výstavek jsme zahájili přípravu na soutěž Mladý zahrádkář a Poznávání rostlin a živočichů. V okresním kole soutěže Mladý zahrádkář soutěžily Kristýna Kličková a Magda Bakešová. Obě děvčata sbírala zkušenosti do příštího kola. Karolína Červinková a Lenka Málková se této soutěže zúčastnily již potřetí. Lenka opět obsadila pěkné 3. místo. 

Školního kola soutěže Poznávání rostlin a živočichů se zúčastnilo celkem 47 soutěžících. Z každé kategorie postoupilo 6 nejlepších do okresního kola, které se konalo na Střední zemědělské škole v Kostelci nad Orlicí. Z těchto 12 postupujících si nejlépe vedl Vojtěch Slovák, který ze 3. místa postoupil do krajského kola. Zde se mu již tolik nedařilo, ale jistě to pro něj byla dobrá zkušenost. Všem soutěžícím blahopřejeme, postupujícím do okresních kol děkujeme za pěknou reprezentaci školy a také se mohou těšit na malou odměnu při školní akci s názvem Vyhodnocení soutěží, kterou pořádáme v zahradě muzea. 

JCh