Den v DDM ve Vamberku

Dne 6. září 2017 žáci a žákyně nově vzniklé 6. A. společně s třídní učitelkou strávili vyučování netradičně. Pracovnice DDM, Štěpka a Verča, pro ně připravily den plný her. Hry byly zaměřeny především na poznávání se s novými spolužáky a třídní učitelkou.

J. H.