Adaptační pobyt 6. ročníku

Ve dnech 11.-12. září 2017 proběhl v rekreačním středisku „Železničář“ v Potštejně adaptační kurz.

Cílem kurzu bylo blíže poznat nové spolužáky a třídní učitelku, což se splnilo.

Děti během dvoudenního pobytu absolvovaly různé „stmelovací“ aktivity i diskuzi o ochraně zdraví, o škodlivosti alkoholu i jiných návykových látek na lidský organismus. Tyto aktivity pro ně připravil přítomný pedagogický dozor i pozvaná lektorka z PPP v RK. Mezi různými činnostmi byly přestávky na jídlo i na odpočinek, který většina dětí využila k míčovým hrám.

Adaptační kurz splnil svůj „poznávací“ záměr a výsledkem diskuze bylo zhotovení sedmi různých plakátů o škodlivosti alkoholu a kouření, které vypracovaly děti ve skupinkách.

Díky dotaci za projekt Proč se starat o své zdraví?, který vypracovala Mgr. Vlastimila Krsková, byl celý pobyt pro děti zcela zdarma. A navíc každý účastník obdržel i drobný dárek.

Mgr. Jana Hloušková