Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji na pátek 29. 9. 2017 ředitelské volno. Školní družina ani Dům dětí a mládeže nebude v provozu.

Mgr. Martin Vrkoslav, ředitel školy