V tomto školním roce 2017/2018 u nás v ZŠ ve Vamberku je nový předmět Sportovní seminář.

 V rámci tohoto předmětu bych chtěla žáků zpestřit a přiblížit některé sporty.

 Dne 11.10. ve sportovní hale si žáci vyzkoušeli stolní tenis.

 Chtěla bych poděkovat panu Podolkovi a panu Zezulkovi, kteří nám připravili hrací stoly, míčky a pálky ke hře.

Jana Vrkoslavová