Přírodovědný klokan

 

 

 

Dne 11. října se uskutečnilo školního kolo Přírodovědného klokana. Celkem se ho zúčastnilo 37 žáků 8. a 9. ročníku. Žáci mohli získat 120 bodů. Nejlepšího výsledku dosáhl Vojtěch Slovák z 9. roč., který získal 66 bodů. Na druhém a třetím místě s 56 body se umístil Lukáš Jindra z 9. roč. a Anežka Fišerová z 8. ročníku. Děkujeme všem soutěžícím za účast ve školním kole.

JCh