Děti pomáhají dětem

   Fond ohrožených dětí Klokánek pořádá letos poprvé výtvarnou soutěž. I děti z 2. stupně naší ZŠ
poslaly do soutěže své obrázky. Výtvarné práce budou použity jako výzdoba zařízení Klokánku
nebo půjdou do Klokánkem připravované aukce.
   Výtěžek bude použit na pomoc ohroženým dětem.
(Paní uč. Přibylová, Teplá a děti 2. stupně ZŠ)

Stáhnout ukázky všech prací v souboru PDF (16 MB)