Mikuláš na ZŠ ve Vamberku

Dne 5. 12. jsme se my, žáci devátých tříd, převlékli do kostýmů andělů, čertů a Mikuláše.

Za Mikuláše se přestrojil Václav Suchánek, v čerty se proměnili Pavel Diblík, Diana Licehammerová a Lukáš Archleb. Plačící děti utěšovali andělé Martina Řeháková, Michaela Horčičáková a Valentýna Zoe Jedličková. Chodili jsme po celé škole, hodným dětem andělé nadělovali sladkosti a třpytili tváře, těm zlobivým čerti pohrozili a ušpinili obličej sazemi i uhlím. Když jsme navštívili všechny třídy, odebrali jsme se do tělocvičny, kde paní družinářky uspořádaly pro děti čertí stezku. U každé překážky stál jeden z nás, pomáhal dětem plnit úkoly a na konci Mikuláš rozdával diplomy, ovoce a čokoládová lízátka.

Akce se dle nás velmi povedla, velice jsme si ji užili a chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám ji pomáhali uskutečnit, učitelům za toleranci při rušení výuky i za čokoládové kalendáře od p. Tomkové. Také musíme zmínit doprovod p. uč. Teplé a paní družinářky Stárkové, které nám pomáhaly při rozdávání dárečků dětem. Doufáme, že tato tradice na naší škole potrvá i nadále.

Valentýna Zoe Jedličková a Michaela Horčičáková