ZŠ V POSILOVNĚ

Žáci 8. ročníku v rámci sportovního semináře navštívili 17. ledna posilovnu, která v našem městě sídlí u Pewagu. Hned u vstupu do posilovny se nás ujala trenérka Romana Nejezová. Žáci se převlékli do sportovního oblečení a společně s trenérkou jsme vstoupili do posilovny. Po krátkém zahřátí a rozcvičení žáci přistupovali k různým posilovacím strojům a pod dohledem a odborným vedením trenérky se na strojích vystřídali.

Chtěla bych touto cestou poděkovat majiteli panu Petru Čižinskému a rovněž trenérce Romaně Nejezové za vstřícnost, ochotu a krásný přístup k žákům. Z jejich strany to byl sponzorský dar naší škole.

Jana Vrkoslavová