Do Prahy za výtvarným uměním - exkurze 7. a 8. tříd

 

Tři dny před Vánocemi 20. 12. 2018 jsme my sedmáci spolu se žáky osmé třídy vyrazili na výtvarnou exkurzi do Prahy. V hodinách českého jazyka i ve společenskovědním semináři jsme se učili umělecká díla vnímat a popisovat, proto pro nás tuto cestu za uměním paní učitelka Šibíková připravila.

Před odjezdem jsme se seznámili s oběma výstavami pomocí videí a byli jsme zvědaví, co nás bude v Praze opravdu čekat.

První a hlavní zastávkou se stala výstava současného českého výtvarníka Krištofa Kintery Nervous Trees v nádherné galerii Rudolfinum na břehu Vltavy. Tady jsme mohli vidět například spadlý „rozbitý“ lustr, který ležel vedle kupy „špinavého sněhu“ z pražských ulic. V další místnosti jsme si z vysokých konstrukcí prohlíželi autorův ateliér, který sem celý přestěhoval. Zaujal nás taky jukebox, ke kterému jsme se vyšplhali po kupě polystyrenu, a na kterém jsme si mohli pustit písničky. Taky nervózní pohyblivé stromy nás pobavily.

Se všemi instalacemi nás seznamovala naše průvodkyně, která se ptala i na naše názory a pocity z vystavených exponátů. V závěrečném semináři jsme sami ve skupinkách měli tvořit vlastní návrhy her a vysvětlovat naše tvůrčí záměry.

Po této zajímavé výstavě jsme se přesunuli na Pražský hrad, kde jsme se u vstupu museli podrobit bezpečnostní kontrole. Tu jsme naštěstí absolvovali šťastně. Prošli jsme pak vánočně vyzdobeným areálem Hradu, prohlédli jsme si chrám svatého Víta, vyfotili jsme se s hradní stráží a došli až do Jízdárny Pražského hradu. Zde na výstavě s názvem Světlo v obraze bylo vystaveno 650 impresionistických obrazů z 19. a 20 . století, většinou malovaných olejovými barvami. Prostudovali jsme je důkladně.

Do Vamberka jsme se my spokojení výletníci vrátili až ve večerních hodinách. Zájezd se žákům líbil a paní učitelky byly rády, že nám udělaly radost.

Podle Magdy Bakešové, 7. A