INFORMACE K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zápis do 1. ročníku ZŠ školního roku 2018/2019 se bude konat v sobotu 14. dubna 2018.

K zápisu se dostaví děti narozené v termínu od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Informace pro rodiče