Listopad a prosinec  2017  ve školní družině

V listopadu všechna  4 oddělení  naší ŠD využila možnosti  ozdravného  pobytu v solné jeskyni. Děkujeme  touto cestou rodičům z KRPŠ, kteří nám schválili proplacení pobytu z jejich fondu. Děkujeme  také panu Miroslavu Vyčítalovi, který nás podporuje již několik let svými sponzorskými finančními dary. Prvňáčci si díky němu pobyt v solné jeskyni  ještě třikrát zopakovali.                                              

U prvňáčků byla na pedagogické praxi studentka VOŠP a  SPgŠ v Litomyšli Kateřina Kováčová. Protože ji známe jako výbornou zpěvačku, využila své zkušenosti při „Družinových zpívánkách“.        

Do hodnocení pěveckých výkonů byly zapojeny i  děti, které se zpívat neodvážily. Když nám počasí nedovolilo pobývat venku, vyráběli  jsme  „Podzimníčky“ z dýní a přírodních materiálů, pohárky s kuličkou, vyšívali na čtvrtku různé obrázky, malovali, hráli hry a soutěže.                                                          

Adventní dílny ve škole podpořilo svojí účastí hodně rodičů i prarodičů s dětmi. Moc jim děkujeme. Byla to odměna i za naše úsilí a čas věnovaný přípravě. Ve družině jste si mohli vyrobit sněhuláčky  a nazdobit tradiční medové perníčky. S jejich prodejem nám pomáhala děvčata Michaela Řeháková a Michaela Horčičáková. Děkujeme.                                                                                                                   

Druhé oddělení v předvánočním čase opět nacvičilo pohádku, tentokrát „Čertovskou“. Svým výkonem děti potěšily nejen všechny kamarády ve družině, ale i v mateřských školkách.

V úterý 5.12. se ve škole rojili čerti již od rána. Po roční přestávce se opět žáci z 9. třídy převlékli do kostýmů Mikuláše, čertů a andělů. Navštívili většinu tříd, kde dětem rozdávali ponaučení a drobné sladkosti. Po obědě jejich mise pokračovala v tělocvičně. Pro děti 1.a 2. oddělení  ŠD zde byla připravena „Čertovská stezka“. Děti plnily mnoho úkolů, překonávaly překážky za pomoci andělů a čertů. V cíli je čekal Mikuláš s diplomem, který si musely podepsat,  drobná sladkost a ovoce. Této mikulášské partě ve složení Václav Suchánek, Pavel Diblík, Diana Licehammerová, Lukáš Archleb, Martina Řeháková, Michaela Horčičáková a Valentýna Zoe Jedličková, moc děkují spokojené děti i paní vychovatelky.                                                                                                                                                                     

Další hezkou předvánoční akcí byl koncert dětí, které navštěvují hudební obory v LŠU pod vedením paní učitelky Olgy Daškové. Jejich umění ocenily svým potleskem děti z 1.,2. a 3. oddělení.               

A byl zde poslední týden před Vánocemi. Některé děti  bohužel onemocněly, a tak nám chyběly při zpívání koled, pojídání cukroví, ale především u rozbalování dárečků od Ježíška. Do všech oddělení nám přinesl krásné hračky. Také na ně nám přispěl  KRPŠ. Děkujeme.                                                       

V roce 2018 přejeme všem dětem hodně zdraví, zábavy při hrách a zdravé a spokojené dospěláky.                 

Za kolektiv vychovatelek

Vlasta Stárková