Konverzační soutěž v anglickém jazyce

V pondělí dne 22. ledna 2018 se opět uskutečnilo školní kolo soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo deset dobrovolníků 

z osmého a devátých ročníků.

Soutěž měla dvě části.

První část se skládala z  porozumění čtenému textu a poslechových cvičení, ve druhé části proběhla konverzace dvojic na vylosované téma.

Všem chlapcům i dívkám děkujeme a dvěma postupujícím přejeme úspěch v kole okresním.                                                

Hl