Pro všechny přihlášené do kroužku základů německého jazyka

První setkání se koná ve čtvrtek 8.února 2018 ve 14.15 hod ve třídě č. 72 – II. patro v Základní škole ve Vamberku.

S sebou: psací potřeby, sešit nebo blok na poznámky a chuť se učit něco nového.

Kroužek bude vždy ve čtvrtek od 14.15 – 15.00 hod.

Předpokládám, že budou pravidelně chodit všichni, kdo se přihlásili.

Mgr.Vlastimila Krsková