SPORTOVNÍ SEMINÁŘ S CAPOEIROU

 

Dne 24. 1. 2018 nás ve sportovní hale potěšila návštěva Anety Jeníčkové a Jana Mazánka.

Žáky 8. třídy seznámili s brazilským bojovým tancem „CAPOEIRA“. Naši žáci si vyzkoušeli základní techniky capoeiry. Následovala gymnastická část – stojka na rukou (Bananeira), hvězda (AU), most (Ponte). Dále se pokračovalo v kopové technice – kop v před (Bensao), kop bokem (Martelo). Poté si žáci vyzkoušeli základní krok Ginga. Dále se pokračovalo v ukázce rodu (je to kruh hráčů tanečníků) a jogo (je to hra uprostřed kruhu, kde tancují dva hráči).

Chtěla bych touto cestou poděkovat Anetě Jeníčkové a Janu Mazánkovi, za ochotu, vstřícnost a seznámení s tancem capoeira. Žákům se hodina velmi líbila. Aneta Jeníčková a Jan Mazánek nám přislíbili další návštěvu.

Jana Vrkoslavová