Výtvarná soutěž Moje město

Žáci 9. A se zúčastnili VV soutěže, kterou pořádalo gymnázium v RK. Děti kreslily obrázky na téma pověsti Vamberka. Cyklus jejich prací s názvem Vamberecký fext se umístil na 1. místě v kategorii děti 13 - 14 let. Žáci obdrželi výtvarné potřeby od sponzora soutěže - města RK.

J. Teplá