Školní kolo

Letošního školního kola chemické olympiády se zúčastnilo 8 žáků 9. ročníku. Soutěžili v části teoretické a praktické.  Součástí školního kola je i test, ve kterém žáci zúročí získané vědomosti. V celkovém součtu nejvyššího počtu bodů dosáhl Jakub Svrbík, na 2. místě se umístil Lukáš Jindra a na 3. místě Pavla Bělohlávková.

Tito 3 žáci postupují do okresního kola.

Poděkování patří i dalším soutěžícím – T. Gregorčíkovi, V. Štěpánkové, V. Slovákovi, K. Pavlištovi a T. Sladkému, kteří dali do soutěže také maximum.