Poděkování

    Vedení základní školy děkuje uvedeným firmám, že umožnily žákům 2. stupně v rámci Dne exkurzí nahlédnout do výrobních prostor,

kde pracují i mnozí rodiče, seznámit se s chodem firmy a výrobním programem.

Vedení školy