Mezinárodní den mateřského jazyka

Mezinárodní den mateřského jazyka je svátek, který připadá na 21. únor. Zavedla ho UNESCO v roce 1999 jako připomínku toho, že na světě existuje něco mezi šesti a sedmi tisíci jazyky, z nichž více než polovina je ohrožena zánikem, k němuž může dojít do konce 21. století. Mateřský jazyk je důležitou součástí identity každého člověka a rozmanitost jazyků představuje kulturní dědictví lidstva, o jehož zachování je nutno pečovat.

Na naší škole jsme si tento den opět připomněli soutěží. Úkolem bylo složit báseň, tedy literární dílo ve verších. Protože účast v této soutěži nebyla tak velká, cenu za svoji báseň obdrželi všichni soutěžící. Ze soutěžních prací vybíráme básničku M. Juskové a M. Frejvaldové. I ostatní soutěžící si zaslouží pochvalu za to, že našli odvahu zúčastnit se a za snahu, kterou projevili.

Text básně