Z Á P I S do 1. ročníku Základní školy ve Vamberku

se koná v sobotu 14. DUBNA 2018 v budově školy

od 9.00 hod. do 12.00 hod.

a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Podrobněji >>>