Zveme rodiče na třídní schůzky, které se konají 24. dubna 2018 od 15.30hod do 17.00hod. v jednotlivých třídách. 

   Dále upozorňujeme, že z důvodu školního zájezdu žáků do Anglie a Francie nebudou na schůzkách přítomné paní učitelky - J. Hloušková, E. Hanzlíková a V. Krsková.                                                                                                 

Vedení školy