RECYKLACE HROU

   Ve středu 28. března k nám do školy dorazil výjezdní program Recyklace hrou. Ve dvou učebnách současně pracovali s dětmi dva lektoři. Žáci 3. až 9. tříd si zábavnou a hravou formou prohloubili znalosti a vědomosti o třídění odpadu – například plastů, skla, papíru, bioodpadu, baterií a elektrozařízení, ale i nebezpečného odpadu.

   Teorii třídění odpadu zvládají žáci většinou na jedničku, takže zbývá jen doufat, že se budou naučenými pravidly řídit i v praktickém životě.

JRy