Učíme se chránit přírodu

Enviromentální výchova je již dnes samozřejmou součástí vzdělávání dětí. V naší škole třídíme odpad, sbíráme vysloužilé drobné elektrospotřebiče, tonery a baterie a plníme různé úkoly recyklohraní. Získané body pak slouží k nákupu odměn pro děti. Dále sbíráme starý papír a karton, který je možné odevzdat ve sběrně nebo dvakrát ročně přímo ve škole. Tentokrát proběhne školní sběr 13. června.

Samozřejmě jsme si nezapomněli připomenout Den Země, který proběhl 20. dubna opět v duchu exkurzí – žáci se podívali na zvířátka do obory u Vyhlídky, do kravína v Merklovicích, do farmy Tichý Záměl a Agroservisu Záměl, prohlédli si sběrnu druhotných surovin Metal-Vondra Vamberk a sběrný dvůr s kompostárnou ve Vamberku i v Záměli, poučili se na čerpací stanici Luka a na čističce odpadních vod ve Vamberku. Poděkování patří všem, kteří věnovali svůj čas dětem naší školy.

JRy