Den prevence

Na  čtvrtek 10. května byly naplánovány pro II. stupeň naší školy besedy v rámci primární prevence.

Vedli je lektor a dvě lektorky z NZDM Centrum 5KA z Rychnova nad Kněžnou.

Pro 6. třídu bylo připraveno téma dospívání.

7.A, B si vyslechla informace o partnerství, rozdíl mezi zamilovaností a láskou.

8. třída měla na programu téma antikoncepce a sexuální chování.

9.A, B si zopakovala téma antisemitismus, rasismus a nově sekty.

Dle reakcí dětí mohu říci, že besedy je zaujaly a dověděly se nové informace.

Další besedy na témata z primární prevence nás čekají na podzim.  

Krs.