Terezín

Ve středu 2.května jsme vyrazili na exkurzi do Terezína. Jako první jsme viděli dokumentární film, ve kterém byla v pár minutách shrnutá celá historie města, život Židů a další zajímavosti. Pak jsme se vydali na prohlídku hlavní pevnosti a následně Malé pevnosti.

Terezín byl vybrán v roce 1941 pro účel sběrného a průchozího tábora, protože měl velmi vhodné vlastnosti - v jeho rovných uspořádaných ulicích byl velký přehled, díky hradbám nemohli vězni snadno utéct a nacházel se zde prostor pro ubytování mnoha lidí.Průměrně zde žilo 30-40 tisíc lidí. Nacházeli se zde Židé evropských zemí, a to hlavně Češi, Němci, Rakušané, Slováci... Někteří zde zůstali jen pár dní a poslali je dál, ale někdo zde vydržel i déle.

     

Jejich život zde nebyl lehký.Navenek měl Terezín vypadat jako spokojené město, ale realita byla bohužel jiná. Řádila zde spousta nemocí, trpělo se zde hladem, nemohli posílat dopisy svým rodinám mimo Terezín jen to, že je to tu skvělé, což byla bohužel lež, po příjezdu jim zabavili všechny osobní cennosti... Jídlo zde bylo cennější než peníze. Obleční měli jen to, v kterém přišli. Našla se zde spousta umělců, čtenářů, básníků atd. Tito lidé se projevovali hlavně na ubikacích.

Malá pevnost sloužila od roku 1940 jako věznice. Počet věznů se neustále měnil. Nejhůře se zde zacházelo s Židy. Viděli jsme zde několik dvorů a různé druhy cel. Nacházely se tady cely bez oken a lidé zde byli vražděni a mučeni. V méně krutých místnostech jsme viděli jejich vybavení, stůl, lavice, třípatrová lůžka, jedno umyvadlo a kbelík. V jedné místnosti bylo velké množství věznů.

     

Celá exkurze mě zaujala, ale pomyšlení na to, co zde museli zažít a kolik lidí zde trpělo, mě celkem děsí. V dnešní době se máme velmi dobře a ani si  neuvědomuje, co máme. Jsem ráda, že jsme zde byli a viděli toto místo.

Natálie Langerová

____________________________________________________________

Terezín je malé pevnostní město, které leží na obou dvou stranách řeky Labe, která je rozděluje na Malou a Hlavní pevnost Terezín.

Pevnost: Pevnost byla založena roku 1780 Josefem II. Roku 1782 byla prohlášena svobodným královským městem. Jméno městu dal císař na počest své matky Marie Terezie. Účelem pevnosti bylo chránit přístupové cesty.

Život Židů v Terezíně: Podmínky Židů byly velmi kruté, neměli žádná práva a majetek jim byl odebrán. Žili v hrozných podmínkách s téměř žádnou hygienou. Židé byli nuceni nosit oblečení se žlutou hvězdou  s nápisem JUDE. Trpěli zde hlady, protože příděly jídla byly minimální. Někteří z nich byli dále přepravováni do Osvětimi. Rodiny od sebe byly odloučeny.

     

Závěr: Jsem ráda, že jsme se jako třída do Terezína podívali. Myslím, že to bylo poučné a zajímavé. Dozvěděla jsem se spoustu nových věcí a poznala jsem, v jakých podmínkách museli Židé trpět. Celkově mě zaujala Malá pevnost. Moje pocity v Terezíně byly velmi smutné a soucitné. Celé toto město působí depresivně.

Denisa Šubrtová 8.A