Adaptační kurz v Potštejně

 

Tento školní rok ukončily 5. třídy netradičně. Rozhodli jsme se, že dvoudenní adaptační kurz uskutečníme na konci června. Jednotlivé třídy již byly pod dohledem budoucích třídních učitelek Mgr. Schejbalové a Teplé.

V Potštejně v rekreačním zařízení Železničář jsme strávili dva krásné dny. Počasí nám přálo a v noci jsme se netřásli zimou.

Celé pondělí jsme věnovali aktivitám na posílení vztahů ve třídách. Jednotlivé lekce vedli p. Milan Šána z OSPODu v Rychnově nad Kněžnou a Mgr. Zdena Ženatová z PPP .

Úterý bylo věnováno návštěvě hradu, který se vypíná nad Potštejnem. Čas utekl jako voda v Orlici a my jsme balili a nastoupili zpáteční cestu.

Podle reakcí dětí mohu říci, že všichni byli spokojeni .                                     

Krs