Hodnocení projektu pro 6. třídu – Základní škola Vamberk 2017-18

Proč si chránit své zdraví?

 

Projekt probíhal po celý školní rok a zapojilo se do něj 31 žáků a žákyň 6. třídy. Cílem bylo stmelit kolektiv, pomoci nerozhodným dětem začlenit se do nově vzniklého kolektivu a získat nové kamarády. Na to byly zaměřeny první body programu. Zábavné dopoledne v prvním týdnu září v DD ve Vamberku a následně dvoudenní adaptační kurz v Potštejně. Zde aktivity vedli lektoři z PPP a OSPODu v Rychnově nad Kněžnou.

Součástí programu byly i projekty na téma návykové látky – alkohol, kouření. Děti zde pracovaly ve skupinách a následně prezentovaly svou práci.

Tato část programu byla hodnocena kladně. Děti k sobě našly cestu a 5 romských dětí se včlenilo do kolektivu.

Na podzim a na jaře se účastnily dvouhodinových přednášek primární prevence na téma – vztahy ve třídě, dospívání, kouření.

Proč si chránit své zdraví a zdravá výživa bylo i součástí výuky rodinné výchovy.

Závěr projektu byl naplánován na počátek června, kdy děti samostatně i ve skupinách vyplnily pracovní listy a následně prezentovaly své výsledky.

Celý projekt hodnotím pozitivně, přispěl k zlepšení vztahů ve třídě a znalostí o zdraví a proč si ho chránit. Se třídou budeme nadále pracovat a říjen máme naplánován sociogram vztahů, který zadá a vyhodnotí Mgr. Ženatová z PPP.

Závěrem děkujeme KU v Hradci Králové a KRPŠ při ZŠ Vamberk za poskytnutou dotaci na realizaci projektu.                                          

Krs