Přírodovědný klokan

Logika, taktika a znalosti byly potřeba k účasti v této soutěži. V letošním roce se jí zúčastnilo 36 žáků z 8. a 9. ročníku. Čekaly na ně otázky z matematiky, přírodopisu, fyziky i zeměpisu.

Nejlepšího výsledku dosáhl Matyáš Drtík, na dalším místě se umístil Vojtěch Fišer a třetí místo obsadila Natálie Hamerská. Dobré umístění někdo předpokládal, pro někoho to bylo příjemné překvapení a snad si i někteří soutěžící uvědomili, že by pro tuto oblast svých znalostí mohli udělat trochu více.

Všem soutěžím děkuji za projevenou chuť a odvahu se soutěže zúčastnit, gratuluji vítězům.

JCh