Den prevence

Minulý týden ve čtvrtek 25. října 2018 byl naplánován pro žáky a žákyně II. stupně den prevence. Pro jednotlivé ročníky byl připraven dvouhodinový program.

6.třídy měly téma vztahy mezi spolužáky, jak se bránit ubližování.

7. třída hovořila o negativním vlivu pití alkoholu a kouření na zdraví mladých lidí.

8.třídy měly na programu téma drogy a jejich vliv na zejména na zdraví mladého člověka.

9.třída se seznámila s problematikou náboženství a sekt.

Podle reakcí dětí při přednáškách můžeme říci, že to nebylo zbytečně promarněné dopoledne.

Krs