Dne 8. 11. 2018 si sportovní seminář 8. ročníku zahrál ve sportovní hale stolní tenis. Někteří žáci sice poprvé, ale bylo vidět, že je hra baví. Odezva byla dobrá, protože stolní tenis si chtějí opět zkusit zahrát.

Chtěla bych poděkovat panu Janu Podolkovi a Stanislavu Zezulkovi za postavení stolů a zapůjčení pálek a míčků.

Jana Vrkoslavová