Školská rada – výsledky voleb

   V listopadu proběhly volby na zástupce z řad zákonných zástupců žáků do Školské rady pro období 11/2018 – 11/2021. Volby proběhly prostřednictvím ankety v Bakalářích.

Proběhla dvě kola. V prvním kole rodiče navrhli 11 možných kandidátů. 3 kandidáti, kteří nominaci přijali, postoupili do druhého kola, z nichž rodiče volili.

   V druhém kole měli rodiče na výběr z těchto kandidátů: Pavel Šembera, Ing. Lenka Hušková a Jiří Hostinský.

   Zvoleným zástupcem do Školské rady na období listopad 2018 – listopad 2021 je:

a) z řad rodičů – Pavel Šembera

b) za pedagogický sbor – Mgr. Alena Machová

c) za zřizovatele – Mgr. Jan Rejzl

   Členům minulé školské rady panu Rudolfu Futterovi, Ing. Alanu Mikyskovi a Mgr. Martinu Černochovi děkujeme. Nové školské radě přejeme, ať se jim daří.

   Děkujeme rodičům za jejich spolupráci a ochotu.

Vedení školy