Etické dílny

   Tento preventivní program byl určen pro žáky a žákyně 1. - 3. tříd naší základní školy.

Probíhal ve třídách pod vedením lektorky Ing. Hany Tylšové z organizace Hope4kids.

   Děti si povídaly o kamarádství, jak získat přátelství a co všechno pro jeho udržení udělat.

   Program byl doplněn i scénkami, prezentací a pracovním listem, kam si děti zaznamenávaly své poznatky.                                                                         

Krs