Vánoční stolování

   Vrcholem vánočního dne je určitě štědrovečerní večeře a také příjemně a vkusně prostřený vánoční stůl.

   V hodinách pracovních činností (kuchyňkách) žáci 8. ročníku dostali za úkol prostřít vánoční stůl pro dvě osoby. Žáci byli rozděleni do tří skupin. Bylo velmi zajímavé, jak se každá skupina zhostila svého úkolu.

   Jejich snaha byla oceněna jak známkou, tak i pochvalou.

Jana Vrkoslavová