Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace

 

   Tak zní tematické zaměření letošního již 48. ročníku dějepisné olympiády. Na naší škole proběhlo školní kolo koncem listopadu a účastnili se ho 18 žáků z 8. tříd.

Vítězem se stal Martin Šklíba, na druhém místě se umístila Vendula Kalců a 3. místo vybojovala

Tereza Sršňová.

   Tito vítězové nás budou reprezentovat v okresním kole v Rychnově nad Kněžnou 16.1.2019.

   Přeji jim hodně vytrvalosti při studiu nových vědomostí a i štěstí při samotné soutěži.                                                                         

Krs