V úterý dne 29. ledna 2019 se uskutečnilo školní kolo soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo deset dobrovolníků z osmého a devátého ročníku. Soutěž měla dvě části. První část se skládala z porozumění čtenému textu a poslechových cvičení, ve druhé části proběhla konverzace dvojic na vylosované téma. Všem dívkám i chlapcům děkujeme.         Hl