POKOS je zkratka programu s názvem Příprava občanů k obraně státu, který se na naší škole uskutečnil 13. února díky profesionálním vojákům. Jedním z hlavních cílů programu bylo žáky seznámit s informacemi o principech obrany státu, úloze ozbrojených sil, o zkušenostech Armády ČR v zahraničních misích. Kynologové s sebou přivezli 2 vycvičené psy, kteří předvedli, jak umí vyhledat ukryté drogy a výbušné látky. V další části programu si žáci vyzkoušeli poskytnutí první pomoci – stabilizovanou polohu, masáž srdce, přenos raněného v nafukovacím vaku, prohlédli si i kufr se zdravotnickým materiálem k ošetření zraněných.  Díky vojákům, kteří se specializují na protichemickou ochranu, si mohli vyzkoušet ochrannou masku, protichemický oblek nebo odstranění skvrny způsobenou sulfidickým yperitem.

Program byl zaměřen na žáky 2. stupně.  Zapojili se však i žáci nižších ročníků, pro které Ministerstvo obrany vyhlásilo výtvarnou soutěž. Nejlepší práce vybrali sami vojáci, z každé třídy byl vyhodnocen nejlepší výkres a jeho autor si odnesl pěkné ceny. Součástí programu byla i vojenská sanitka, která stála před školou, a žáci si ji mohli prohlédnout.

Dříve se na školách konala branná cvičení, kde jsme si navlékali na ruce i nohy igelitové sáčky, oblékali si pláštěnky a učili se čistit masky. Tato doba je dávno pryč, ale tento program ji nám starším připomněl a našim žákům ukázal, jak bychom se měli chovat při vyhlášení například chemického poplachu.

Více ve fotogalerii>>>