Den Země

Hned po Velikonocích se děti zúčastnily různých ekologických exkurzí a vyrazily poznávat a obdivovat přírodu v okolí Vamberka. Žáci se podívali na zvířátka do obory u Vyhlídky, prohlédli si sběrnu druhotných surovin Metal-Vondra Vamberk a sběrný dvůr s kompostárnou ve Vamberku i v Záměli, navštívili kravín v Merklovicích, farmu Tichý Záměl a Agroservis Záměl, poučili se na čerpací stanici Luka a na čističce odpadních vod ve Vamberku a zúčastnili se besedy o životním prostředí na našem městském úřadě. Velký dík patří všem, kteří věnovali svůj čas dětem naší školy.

J Ry

Fotogalerie>>>

Z práce našich žáků>>>