V úterý 30. dubna 2019 se konal na naší škole opět den prevence. Byl určen žákům II. stupně. Pro každý ročník byl připraven dvouhodinový program včetně besedy s lektory z NZDM Centrum 5KA.

6.třídy měly téma dospívání.

7.třída – partnerské vztahy.

8.třídy – antikoncepce a sexuální vztahy

9.třída - antisemitismus, holokaust, rasismus                                                    

Krs