Uzavření školní družiny o hlavních prázdninách - informace pro rodiče >>>