„Jaro, léto, podzim, zima, v družině je vždycky príma!“

Školní družina je důležitou součástí školy, kde se žáci mohou rozvíjet v tvořivé činnosti v době po vyučování. Nabízí dětem nejen odpočinek, ale i možnost zapojit se do různých soutěží, uplatnit svou kreativitu, nápady a chuť tvořit.

V letošním školním roce 2018/2019 navštěvovalo odpolední školní družinu, v rámci čtyř oddělení, 124 žáků a 62 žáků ve dvou odděleních ranní družiny. Děti se naučily mnoho nových her, odnesly si velké množství krásných výrobků, našly nové kamarády. Celý plán práce školní družiny byl splněn. Jeho ukázku naleznete na internetových stránkách školy.

Na výtvarné pomůcky a nové hračky nám přispělo několik sponzorů, zejména pan Ing. M. Vyčítal a pan T. Horáček a další, kterým tímto velmi děkujeme. Seznam sponzorů je uveden před školou ve vývěsní skříni.

V současné době již připravujeme plán na nový školní rok 2019/2020. Těšíme se na další spolupráci a na nové žáčky.

Za všechny vychovatelky Pavlová Radoslava