Neznalost zákona neomlouvá v praxi

Minulý týden absolvovala 9. třída zvláštní exkurzi.

Využili jsme nabídky Vazební věznice v Hradci Králové a mohli jsme si prohlédnout toto zařízení zevnitř. Termín prohlídky byl stanoven s ohledem na věk dětí. Podmínkou bylo 15 let a platný občanský průkaz nebo pas.

Prošli jsme část zařízení, byli jsme seznámeni s historií i současností vězeňství, se životem odsouzených a jejich povinnostmi. Měli jsme i možnost prohlédnout si celu.

Deváťáci byli až nápadně potichu, roztržití, zmatení.

Myslím, že všem bylo jasné – to bylo poprvé a naposledy.

Krs