Poslední setkání s rodilými mluvčími v tomto školním roce

Poslední setkání s rodilými mluvčími v ZŠ Vamberk v tomto školním roce se uskutečnilo tentokrát na téma moje země - moje město. Naši hosté si také připravili speciální prezentace pro 9. ročník na téma stereotypy, tedy zažité názory o různých zemích a národech. Tentokrát přijeli dva nám známí dobrovolní pracovníci centra Oko - a to Louis z Francie a Beka z Gruzie a naším novým hostem byl student Ivan, který zrovna v tu dobu byl na výměnném pobytu za jednoho studenta z OA Kostelec nad Orlicí. I přes ruské jméno pochází Ivan ze severu Itálie a o této zemi si připravil také pěknou prezentaci.

Celý den jsme začali malou procházkou po náměstí s 5. ročníkem. Děti byly rozděleny do dvou skupin a dělaly průvodce cizincům a vysvětlovaly, kde se co nachází ve Vamberku a jaké zajímavosti tu máme. Velmi pěknou prezentaci o České republice si připravili 3 šikovní žáci 7. ročníku, doprovodili ji i anglickým výkladem. Šestým ročníkům představil Gruzii i své rodné město Beka a dokonce zazpíval svoji národní hymnu. My jsme na oplátku zazpívali naši hymnu, kterou si s námi bezchybně česky zazpíval i Louis. "Tleskáme!" 

Celé dopoledne se nám vydařilo a zase o kousíček více zbavilo některé naše žáky ostychu mluvit anglicky s cizinci. Děkujeme vedoucí vzdělávacího centra Oko Mgr. Jitce Bartošové za tuto bezvadnou nabídku a spolupráci po celý školní rok a doufáme, že bude pokračovat i nadále.

Za vyučující jazyků na ZŠ Vamberk - Eva Hanzlíková Mgr.