Nová učebna chemie

Od července do října probíhala na naší škole rekonstrukce učebny chemie a kabinetu chemie. Vybudovaly se nové rozvody vody a plynu, je nová podlaha a lino, nové zatemnění učebny, koupil se nový nábytek včetně interaktivní tabule a pomůcky k výuce (PC, žákovské soupravy na výuku - elektrochemie, měření pH, organické a anorganické chemie atd.). Bezbariérový přístup do učebny zajistí schodolez.

Projekt „Modernizace učebny chemie včetně zajištění bezbariérovosti ZŠ Vamberk“ je spolufinancován z Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu.

Děkujeme městu Vamberk, MAS Splav, firmě Vaspo a KXN za realizaci této akce.

 

Vedení školy