Zhodnocení přírodovědného projektu

 

Na projekt s názvem Získáváme vědomosti i praktické poznání jsme získali peníze od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. V jeho rámci se žáci připravovali na různé přírodovědné soutěže – Přírodovědný klokan, Mladý zahrádkář, Poznávání rostlin a živočichů, Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Příprava na jednotlivé soutěže byla přerušena uzavřením školy na jaře a i teď v podzimním období. Zmiňované soutěže na jaře neproběhly, ale již v září se 3 žáci zúčastnili Floristické soutěže, ve které Z. Nedvídek získal 1. místo a K. Pavlištová 3. místo. Zdeněk si své kreativní umění vyzkoušel v zemském kole, které se konalo v Olomouci. Před podzimním uzavřením školy se někteří žáci 9. ročníku zúčastnili školního kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR a tři nejlepší postoupili do dalšího kola. V listopadu se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili online soutěže Přírodovědný klokan. Na jaře a ještě i v září jsme stihli uspořádat několik výstavek rostlin, na kterých rostliny sloužily žákům jako studijní materiál. Velmi nám pomohly 2 fotoaparáty k zaznamenání rostlin a vytvoření databáze, kterou budou žáci využívat k dalšímu studiu a k přípravě na poznávačky rostlin v soutěžích. Nákupem 3 sad na mikroskopování a modelu broskvoně žákům více zpřístupníme právě to praktické poznání. Také se nám podařilo na podzim loňského roku zúčastnit se výstavy v Častolovicích Zahrada Čech a v rámci naplánovaných exkurzí jsme navštívili Přírodovědné muzeum v Doudlebách n. O.

Jitka Chárová