Karneval ve školní družině

I když letošní školní rok je poznamenán probíhající epidemií Covid 19 a s tím spojenými požadavky na zvýšenou hygienu, snažíme se to dětem vynahradit různými aktivitami, které se běžně vážou k tomuto období. Proto jsme na konci února pro děti uspořádali tradiční družinový karneval. Za hudebního doprovodu jsme místo obvyklého tancování zařadili spoustu  soutěží, u kterých se děti dostatečně vyřádily. Mezi nejoblíbenější patřila „židličkovaná“ a posílání balónku v kruhu. Na řadu přišla i oblíbená promenáda v maskách a soutěž s podlézáním pod lanem, za což děti obdrželi sladkou odměnu. Všichni jsme si to odpoledne užili a i přes nasazené roušky a pravidelné větrání máme hezké vzpomínky v podobě fotografií a za pár let budeme na karneval v rouškách s úsměvem vzpomínat.

Když se chce, tak to prostě jde smiley

Ivana Tomková