Šablony III - Projektový den ve škole

Na konci září proběhl na naší škole projektový den. Všechny třídy prožily zábavné dopoledne na stanovištích. Splněné úkoly si žáci zaznamenávali do hracího listu, luštili získané indicie a hledali tajenku. Tématem celého dne byl vzhledem k termínu Svatý Václav.

Na stanovištích měli žáci možnost prohlédnout si a použít zajímavé pomůcky – přenosný interaktivní projektor 3box, 3D pera, programovatelná autíčka Carkity, konstrukční stavebnice iTriangle a 3D tiskárnu. V další učebně proběhly pokusy s vodou a zvukem.

Děkujeme firmě IT ve škole, která pro nás tuto akci zorganizovala.

Vedení školy