Exkurze do Muzea přírodovědy a venkova

Žáci 6. ročníků v rámci vyučování navštívili objekt bývalé zámecké sýpky v Doudlebách nad Orlicí. V muzeu žáci viděli dioráma lesní zvěře, sbírku zemědělských strojů a náčiní, třímetrový model Rok na vsi, expozici bezobratlých, ukázky minerálů a hornin a další. Během prohlídky děti ve skupinkách plnily úkoly a vyplňovaly pracovní listy.

J. Teplá