Projekt Penny Hýbeme se hezky česky zná své vítěze

Na jaře letošního roku Penny společně s partnery Asociací školních sportovních klubů a Českou obcí sokolskou uspořádali projekt s cílem podpořit pohyb dětí. Do tohoto projektu se přihlásila i naše škola, protože se naši žáci účastní soutěží pořádaných AŠSK. Věnujeme se především vybíjené, fotbalu, basketbalu a florbalu. A právě posílení finanční částky na vybavení pro florbal bylo hlavní motivací k přihlášení do tohoto projektu. První kolo jsme díky vašim poslaným hlasům vyhráli. A díky těm, kteří v Penny nakupovali a dále nám dávali svůj hlas, jsme se nakonec stali celkovými vítězi našeho mikroregionu. Děkují vám všem žáci a učitelé základní školy.

Vedení školy